Hoppa till innehåll
Hem » Verktyg

Verktyg

NÖHRA

Ett verktyg för att coacha och ta nästa steg

Jag får ofta frågor från ledare som har ett viktigt möte med någon i sitt team, eller hela sitt team där fokus är att ta nästa steg och sortera ut vad som behöver göras.

Under många år har jag använt Kjell Enhagers modell NÖHRA, jag tycker den funkar riktigt bra. Verktyget hjälper ledaren att få gruppen att känna sig delaktiga i vägen framåt. Viktigt att summera vad som skall göras, och när det skall följas upp och glöm inte att säkerställa att resan blir kul!  

Vad behöver jag? 60 minuter, blädderblock, helst konferensrum 😉 Men jag har genomfört mötet i naturen flera ggr!

NÖHRA är en förkortning av;  

Nuläge Hur är det just nu?

Önskat läge Hur vill vi att det skall vara, vart är vi på väg?

Hinder Vad hindrar?

Resurser Vad har vi att utgå ifrån i form av resurser?

Aktiviteter Vad behöver göras, och när skall vi följa upp att det är gjort?


Är vi två i rummet räcker oftast frågorna ovan att jobba med, men är vi flera behöver jag ta i lite mer.

Då brukar jag göra ungefär så här;

 • Avsätter ca en timme, för grupper upp till ca 20 personer, men vi kan vara tre i rummet också.
 • Inleda genom att berätta om syftet, dvs varför ska vi göra detta.
 • Beskriva kort vilka frågor vi skall jobba med, och i vilken ordning NÖHRA
 • Jag jobbar helst med ett klassiskt blädderblock, men en whiteboard funkar också.
 • Börja med att ställa frågor kring Nuläget. Använd i så stor utsträckning som möjligt gruppens egna ord. Men, är du chefen och har en åsikt är den också värdefull och måste in i materialet.
 • När du är klar med nuläget, tar du en ny sida i blädderblocket och sätter upp Nuläget någonstans som går att se för gruppen så att alla hänger med i processen.
 • När vi gått igenom hela modellen är det viktigt att summera vilka aktiviteter som skall göras, och när vi skall stämma av att dessa är gjorda för att ta nästa steg.

Nuläge, exempel på frågor jag brukar jobba med

 • Hur är det nu? Stämning?
 • Hur ser vår nuvarande situation ut?
 • Vad påverkar oss? Vad kan vi påverka av detta, och vad kan vi inte påverka?  
 • Vad är bra i den nuvarande situationen?
 • Finns det något som bekymrar oss?
 • Vad är problemet, mer specifikt?
 • Hur vet vi att det är ett problem?
 • Vad har vi provat hittills för att förändra er situation?

Önskat läge

 • Hur skulle vi vilja att det var, hur är det då?
 • När kan vi landa där, delmål? Hur vet vi att vi är där?
 • Vad kommer det leda till att nå vårt önskade läge?
 • Hur påverkar vårt resultat andra?
 • Är våra lång och kortsiktiga mål rätt?

Hinder

 • Vad hindrar oss?
 • Hur påverkar det andra avdelningar, och våra kunder?
 • Känner vi igen det här från tidigare erfarenheter, vad gjordes då?
 • Är det möjligt att nå vårt önskade läge?

Resurser

 • Vilka resurser har vi i form av kunder, personal, varumärke
 • Vad behöver vi?
 • Vad gör vi redan som hjälper oss att nå vårt önskade läge?
 • Vilka resurser har vi redan: tid, kompetens etc? Vilka andra resurser behöver vi?
 • Vad förväntar vi oss av varandra/andra?
 • På en 1-10 skala, hur stor är vår motivation att verkligen genomföra vad som krävs för att nå det önskade läget?

Agera

 • Vad behöver vi göra?
 • Vad har vi redan gjort i riktning mot vårt önskade läge?
 • Finns det saker vi måste sluta göra för att nå vårt önskade läge?
 • Vad är prio 1 i nuläget?
 • Vilket stöd behöver vi få? Och hur säkerställer vi att de som behöver ge oss stöd förstår varför och vad vi förväntar oss.