Hoppa till innehåll

Everything DiSC

Everything DiSC erbjuder djupinlärningsupplevelser som har en omedelbar och varaktig inverkan på människors prestationer och kulturerna i organisationer.

Everything DiSC är en inlärningsupplevelse för personlig utveckling som mäter en individs preferenser och benägenheter utifrån DiSC-modellen. Denna okomplicerade men ändå kraftfulla modell beskriver de fyra grundläggande stilarna D, i, S och C, och fungerar som grundvalar för Everything DiSC-programsviten. Deltagarna får individanpassade insikter som fördjupar deras förståelse av sig själva och andra, vilket gör interaktionerna på arbetsplatsen mer angenäma och effektiva. Resultatet är en mer engagerad och samarbetsinriktad arbetsstyrka som kan sporra en meningsfull kulturförbättring i din organisation.

Är du intresserad av att certifiera dig eller köpa DiSC-profiler? Hör av dig till oss!